Bibliografia

Przy opracowywaniu witryny korzystaliśmy z następujących źródeł:

  1. Brzozowska A., Składniki mineralne w żywieniu człowieka, Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 1999.
  2. Czerwińska D., Podstawy żywienia człowieka, wyd, REA, Warszawa 2010.
  3. Gawęcki J., Witaminy, Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 2000.
  4. Gertig H., Przysławski J., Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, wyd. PZWL, Warszawa 2007.
  5. Kłosiewicz-Latoszek L., Respondek W. , Znaczenie diety w leczeniu nadciśnienia tętniczego, Żyw. Człow. Metabol, 2001, 4, s.342-350.
  6. Leksykon zdrowia. Rośliny lecznicze, minerały, suplementy i witaminy, wyd. PARK, Bielsko-Biała 2006.
  7. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych., red. Jarosz M.; Bułhak- Jachymczyk B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
  8. Villee C. A., Biologia, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1987.
  9. http://kobiety.kwasfoliowy.pl/
  10. http://www.kfd.pl/witamina-b9-83181.html